Inne strony internetowe firmy Novartis:
Dla pacjentów

Contact Lenses and Care

Contact Lenses:

AIR OPTIX®      DAILIES®

FreshLook®

Contact Lens Solutions:

CLEAR CARE®      OPTI-FREE®

Resources

Education:
myeyes.com


Choose A
Contact Lens:

Contact Lens Pro 

A

Manage Your
Eye Care:

EyeFile™ System

Savings Center:

The Eye Solution

Patient Assistance:

Alcon Cares, Inc.

Prescription Products

Over-the-Counter Products

  • Eye Health:

  • Eye Allergies:

  • Eye Vitamins:

Eye Surgery

Cataracts:

Cataract Surgery

LASIK:

Your LASIK Solution

 

Dla pracowników ochrony zdrowia
Więcej stron internetowych

JAK ROZPOZNAĆ OBJAWY ZESPOŁU SUCHEGO OKA1?

Sprawdź czy Twoje dolegliwości są związane z zespołem suchego oka. Poznaj listę typowych objawów1:

Suchość lub podrażnienie oczu

Pieczenie lub szczypanie oczu

Uczucie piasku pod powiekami

Zmęczenie oczu

Epizody niewyraźnego widzenia

Nadmierne łzawienie

Ciężkie powieki

Zmniejszona tolerancja na czytanie lub wpatrywanie się w ekran

Dowiedz się więcej